Base de Referències de l'Especialitat de Dibuix
Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Precarietat de Barcelona
2012 . 2013